Menu

Standard 1913

Standard stiftes d. 13.juni 1913.
I årene forinden havde børnene leget sammen  og som unge mødtes i gaderne i Eberts lille villaby ved Øresundsvej, Kongedybs allè og Prøvestens allè. Venskaber var dannet og fra foråret 1913 blev der spillet bold på selve Kongedybs allè. Der kom flere og flere til, da boldspillet netop i disse år havde nyhedens interesse. Snart enedes driftige og initiativrige personer om at danne en boldklub.

Boldklubben Standard blev stiftet.
Formand er Knud Nyberg som var en driftig mand, ansat som assistent  landbrugsministeriet.
Næstformand Knud Hansen.
Kasserer er Emil Christensen, sekretærer Poul Jensen, repræsentant er Max Sonne.
Ud  over ovennævnte var andre personer vigtige i oprettelsen af Standard f.eks.  Palle Nielsen, Carlo Hansen. Alle spiller fra starten på klubbens fodboldhold.Klubbens love trykt og vedtaget på stiftende generalforsamlingd. 15. juni 1913 findes i arkivet og påbyder:
Af § 2 foreningens formål er at dyrke fodboldspillet og senere evt. oprette afdelinger for gymnastik og svømning, samt tennis.
Af § 3 som aktivt medlem kan optages enhver pæn ung mand mellem 12-25 år.. som passiv ken optages enhver dame eller herre som interesserer sig for foreningen.  Ukonfirmerede medlemmer skal dog have forældrenes underskrift.
Af § 6 hedder det bl.a. at medlemmet skal være i besiddelse af et eksemplar af klubbens love og et medlemskort. Dette skal forevises på forlangende.
Af §10 bestemmes at ethvert nyt medlem senest 14 dage efter indmeldelsen skal være i besiddelse af foreningens reglementeret dragt. Dragten skal være mærket med medlemsnummer og altid holdes ren og hel.( Dragten kunne i øvrigt købes via afbetaling).
Af § 11 Dragten består af- rød og hvidstribet trøje med lange røde ærmer med hvidt omslag og på brystet en rød femstjerne. ( inspireret af Ø.B.). Hvide benklæder med en rød sidestribe og rød kantning forneden. Sorte strømper med hvidt omslag og en rød stribe, samt fodboldstøvler af foreningens model.
Af § 12 ingen må deltage i spillet uden at være medlem og iført dragt. ( denne regel blev håndhævet i flere år).


Klubbens første bestyrelsesmedlemmer spiller med, sammen med de andre venner, som stifter foreningen.
Øverst tv. Knud Hansen Næstformand, Siddende  nr. 2 fra venstre Knud Nyberg formand, nr. 3 fra venstre Max Sonne repr., nr. 5 fra venstre Poul Jensen Sekretær, nr. 6 fra venstre Emil Christensen kasserer.

Stående yderst til højre, den første træner for fodbolden og gymnastikken oversergent Hjalmar Andersen.

Magistraten ved Københavns vej- og kloakanlæg sender sin tilladelse til at anvende isbanen ved sundby vandtårn til boldspil. Græsarealet var ved øresundsvej/østrigsgade i det nuværende Lergravsparken, hvor der er boldbane og græsareal. Her kunne nysgerrige borgere se Standards medlemmer udøve spillet. Alle skulle i starten bære klubdragt, hvilket gav stor reklame for klubben. Banen var ca. 45m*80m.
 

 

Kig fra øresundsvej mod vandtårnet. Sundby vandtårn, klubbens logo, og hjemmebanen på græsarealet tv. Ejendommene på lergravsvej i baggrunden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De første indmeldelser modtages og der etableres det første fodboldhold, samt gymnastikhold.
Der arrangeres de første medlemsmøder med debat og underholdning og sang. Her var gymnastiklederen Hjalmar Andersen en nøgleperson, dels som inlægsholder, dels som mand for at skaffe lokaliteter.

Efter samtale modtages skriftlig bekræftigelse fra Handelsstadens boldklub (HB 1912) om kamp på fælleden. På samme måde aftales kampene i disse år.  Også en pokalturnering arrangeret af boldklubben ”Sport” for klubber der endnu ikke er medlem af K.B.U.


Fodbold i Danmark er på denne tid koncentreret på et mindre antal klubber. I provinsen er der klubber i de større byer, som Ålborg, Århus, Nykøbing Falster, Odense osv. Ledere og spillere kan vel på denne tid betegnes som pioneere for sporten, idet den brede befolkning nysgerrigt kigger til.
Spillet er dog kommet for at blive og mange klubber opstarter lokalt med et hold- nogle klubber ophører få år efter, mens andre vinder medlemmer og tilhængere i lokalområdet og får organiseret sig stærkere og stærkere.

Københanvs fodbold er flere skridt foran andre klubber, bl.a grundet et bedre økonomisk grundlag og større befolkningstæthed, samt en stor virkelyst. Samarbejdet i fælledklubberne er stærkt og der arrangeres kampe mod store engelske klubber er yderligere med til at styrke udviklingen af klubberne og spillet. Datidens største kampe.

K.B.U. stiftes således af 10 klubber ved starten i år 1903.  Cricket var også en del af organisationen virke på denne tid.
De første år kaldes turneringen blot, fodboldturneringen, som vindes af Frem, K.B. og B 93.
Fra 1906-07 til 1912 findes de bedste klubber i A-rækken, hvor 5 klubber fra starten var selvskrevet og kunne svært udskiftes- nemlig  K.B., B. 93, A.B., Ø.B. og Frem.
B.1903 bliver dog snart fast deltagerfra 1910 og rækken udvides til 6 år. K.F.U.M. formår et sæsoner at blande sig i dette selskab.
I københavn er der i år 1913 andre klubber, som enten spiller i B-rækken eller under Amager Boldspils Union eller bare spiller privat arrangeret kampe. Klubberne er bl.a B.1908, Borup, Fremad Valby, Fremad Amager, Sylvia, Union, Velo, Vestia, Victoria, Dragør, F.B., H.B., H.I.K., Skovshoved, Valby. Flere kommer til i de næste 10 år.

Boldklubben Standard stiftes således i den første store udbredelse af spillet.
 Fra de første år er de økonomiske muligheder meget begrænset. Der betales kontingent pr. mdr.og allerede fra første sæson kender man til mange restancer. Kasseren får hjælpe af en inkassator, som er lønnet og som kontakter skyldnere for at få pengene i klubkassen.
Klubben har ingen egenkapital og driften løber ikke rundt i starten, så kassebeholdningen er lille.

 

 

 

 

I nov. Inviteres til aftenunderholdning med bal. Det foregår i Harmonien Nørrevold 23 og med proffesionelle skuespillere og musikere. Jo kulturelle oplevelser bliver fra starten en vigtig del af Standards klubliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubdragter købes i øvrigt i den kendte
sportsbeklæd-ningsbutik Poul Holm, i Silkegade
( ved iIlum). Butikken eksisterede op til 1970èrne inden Intersport og Sportsmaster m.fl. kom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boldklubben opnår allerede første år at have 100 medlemmer.


Gymnastikafdelingen ledes fra 1913-16 myndigt og kompetent af sergent i artelleriet Hjalmar Andersen.

Afdelingen vokser hurtigt idet såvel fodboldspillerne og deres koner og familiemedlemmer og venner trækkes til. Øvelserne foregår 4 aftener om ugen 2 for herrer og 2 for damer dels på Grækenlandsvej nye kommunale skole, med moderne gymnastiksale, gode omklædningsforhold, elektrisk lys og styrtbade.
Sundby øster skole anvendes også og fra ordensreglerne hedder det: Tobaksrygning i skolen og spytten på gulvet er forbudt. Efter endt øvelse skal samtlige gasblus ( datidens lysgiver) slukkes og nøglen afleveres til skolebetjenten.


 
Herre gymnastikholdet med lederen Hjalmar Andersen i midten. Mange af fodboldspillerne deltog i vinterens gymnastikøvelser, hvilket gav en stor fordel i at holde formen ved lige og fastholde fællesskabet i klubben.


                         Standard's historie                    Standard 1914