Menu

Standard 1943

Standard 1943

Formand er stadig Finn Glensted( Abrahamsen). I klubbladet udtrykkes håb om fred i verden og et frit Danmark. Ny redaktør er Lund Henriksen.
Der håbes også på fremgang for Standard i klubbens 30. år.

3-backs systemet diskuteres heftigt mellem de erfarne spillere og lederne. Systemet bryder med tidligere spillesystem og har en fremskudt centerhalf. Hurtigt er 90% af alle 1. hold gået over til denne opstilling.I håndboldafdelingen træner Henry Larsen spillerne om vinteren, men kan ikke i sommerperioden. Standard har højt niveau og ansætter Ove Nielsen (HG- og landsholdsspiller) til sommerens træning, hvilket viser noget om det format som afdelingen har.
Håndboldforbundet hæver spilletiden til 2 halvleg af 10 min for herrer (7 min for damer), dog spiller 1. holdene 15min/10 min. En spilletid helt anderledes end nutidens bold (2*30 min).

Amagers 80 klubber og foreninger afholder ungdommens dag og fremviser de mange muligheder, som tilbydes. Det aktive fremstød skal hverve nye medlemmer. Standard har indset nødvendigheden af en juniorafdeling, som altafgørende for klubbens fremtid.

Sommerens 30 års fødselsdagsstævne rummer fodboldkamp med 1. og 2. holdet, håndboldkamp og fest med orkester i restauranten i Sundby idrætspark.
Opvisningskamp mod Fremad A trækker flere hundrede tilskuere og giver et godt tilskud til klubkassen- en flot gestue af Fremads (divisionshold).
Kampen ender 3-1 til Fremad A. Standard fik dog fremragende forstærkning fra Erik Glûmer og Jørn Iversen (KB), Christian Jensen (Dragør), Helmuth Larsen (CIK).En helt særlig hilsen modtages fra Hjalmar Andersen- Standards første træner og gymnastikleder 1913-15 og en nøgleperson i klubbens opstart. Samme Hjalmar melder sig tilbage i klubben som passivt medlem.
I det festlige lag danner en gruppe af tidligere storspillere og ledere ”vandtårnets skræk” ( Standards tidlige hjemmebane), med en årlig sammenkomst som formål.

 KBU lemper regler for klubskifter. På denne tid var klubskifter meget besværlige og sjældne. En spiller tillades ikke sådan bare at skifte til anden klub i samme række, klubben skal godkende skiftet og der er tilmed lange karantænetider ved skifte.
Nye regler reducerer karantænen til ½ år for 1. holds spillere. KBU nedlægger direkte forbud mod at KBU klubbernes spillere, samtidig deltager i firmafodbold.
 
Standard slutter som nr. 14 og undgår lige akkurat nedrykning. Kun Knud Hansen og Carlo nævnes som nye spillere.

Sommerens generalforsamling bliver kritisk, idet formanden trækker sig grundet den store arbejdsmængde.
Ingen melder sig som emne til formandsposten og der må afholdes en ekstraordinær generalforsamling.!!!! Erik Budde Nielsen bliver herefter ny formand, Ove Madsen og Robert ”Slusk” Jensen andre medlemmer, som i denne kritiske situation tager et ansvar.

Standard hænger stadig med i A-rækken (københavnsserien),  men er nu realistiske nok til at indse at holdets niveau er til en bundplacering. De andre hold og klubber er blevet stærkere og har flere emner at vælge imellem. Tidligere divisionsklubber (serie 2 og 3 ) indgår som førnævnt i A-rækken, så niveauet er hævet væsentligt.(landsdækkende divisioner er suspenderet under krigen).
Matchkommiteen opfordrer offentligt til en større træningsindsats, mere kampvilje og at kammeratskabet også udvises på banen i et samarbejde for holdet.
Det er ikke som før- synes mange at mene.
En del spillere er kommet op i årene og savner motivationen, andre skal først udvikle sig og har mangler, et par unge lovende spillere er væk. Kun 10-12 spillere træner stabilt og der savnes sammenhængskraft.
Nedrykning til B-rækken (serie 1) ses som en nær trussel.
Spillet udvikler sig på det taktiske og tekniske plan og Standard har p.t. svært ved at følge med.
Et introduktionsmøde efterlyses , hvor hovedemnet er positionsspil og det nye 3-backs sytem.Der er en lidt mat stemning i klubben- også klubbladet efterlyser på det kraftigste indlæg.

Kontingentrestancer er stadig en stor udfordring. En lønnet inkassator må stadig hyres, da kontingentet i disse krigstider er eneste indtægtskilde for klubaktiviteter.
Klubbladet har heldigvis trofaste annoncører ( heraf flere medlemmer) , som skaber den økonomiske ramme for bladets trykning og udgivelse.


Standard 1942                        Standard's historie                         Standard 1944