Menu

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kløvermarkens Forenede Boldklubber

image
23. februar 2022 kl. 09:50
I henhold til klubbens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, som vil blive afholdt i vores klubhus på Kløvermarksvej 56 Mandag d. 28. marts 2022 kl. 18

  Mandag d. 28. marts 2022 kl. 18:00

Klubben giver mad i forbindelse med generalforsamlingen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens mundtlige beretning for 2021
  3. Aflæggelse af regnskab for 2021
  4. Budget for 2022
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen ift. klubbens vedtægter

På valg er:

        a. Kasserer Søren Tanggaard Holm for 2 år – villig til genvalg

        b. Bestyrelsesmedlem for 2 år Eva Duberg Nielsen – villig til genvalg

        c. Bestyrelsesmedlem for 2 år – vakan

        d. Bestyrelsesmedlem for 1 år – vakant

        e. Bestyrelsessuppleant for 1 år – vakant

        f. Bestyrelsessuppleant for 1 år – vakant

     7. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

     8. Evt.

 

Vi gør opmærksom på at medlemmer og værger til medlemmer i kontingentrestance ikke er stemmeberettiget på generalforsamlingen (iht. Vedtægternes §9)

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest: 21. marts 2022

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen i KFB

På dette website anvendes der cookies, for at gøre din oplevelse så god som mulig, i tilpasningen af indhold, annoncer - og til at vise dig funktioner fra de sociale medier.