Menu

Kløvermarkens FB

image Mange gode kvindehold, har vi haft gennem tiderne. Her er et af dem.

(Nedenstående er lånt fra DBU-Københavns hjemmeside)

(Se også KFB 25 år - 1990-2015)

Stiftet
1. oktober 1990

Stiftet som en sammenslutning af Sylvia og Standard Kammeraterne

I 1994 går KFB sammen med Lejerbo Amager, men bevarer navnet KFB

KFB deltager i drengeungdoms-samarbejdet Amager

KFB deltager i 2009 i overbygningen FC Amager.

KFB danner fælleshold med Sundby i Grand Old Masters fra 2014.

Op til Futsalsæsonen 2017 går Badebold og KFB sammen som KFB.

De to gamle traditionsklubber, Boldklubben Sylvia og Boldklubben Standard Kammeraterne, påbegyndte drøftelserne om en mulig fusion i 1988. Begge klubber følte et voksende pres – driftsudgifterne voksede og aktivitetstilskuddene faldt – det kunne afhjælpes ved at gå sammen i en samlet, større klub. Man nåede i 1988 så langt som til at behandle emnet på de årlige generalforsamlinger, men her faldt det så til jorden. Årsagen var, at Standard stillede krav om, at den nye fusionsklub skulle beholde deres navn – og det kunne Sylvia ikke acceptere. Men kontakten blev bevaret. I 1990 var man hos både Standard og Sylvia nået til den erkendelse, at man måtte skabe en ny identitet, selvom de gamle værdier fra begge klubber som godt kammeratskab, fællesskab og sportsånd skulle følge med over i en ny klub. Man følte sig på så sikker grund, at et Fusionsudvalg bestående af Ole Nygaard og Brita Nygaard fra Standard og Jan Johansen, Arne Lilholt og Per ”Tex” Hansen fra Sylvia – suppleret af Finn Jacobsen – tog kontakt til KBUs Turneringsudvalg for at informere dem om fusionsplanerne. Desuden inddrog man Jørgen Skipper Nielsen fra Dansk Idrætsforbund som professionel sparringspartner. Standard vedtog fusionsplanerne på sin generalforsamling 20. juni 1990 med 34 for og 6 imod – reelt besluttede man at opløse klubben. Og Sylvia vedtog 8. august samme år på sin generalforsamling at opløse sin klub med stemmerne 19 for og 0 imod. 1. oktober 1990 afholdt man så stiftende generalforsamling i den nye fusionsklub, hvor alt fra overordnet struktur til fastholdelse af en stærk ungdomsafdeling blev drøftet. Også navn og kontingentsatser blev vendt. Navnet blev Kløvermarkens Forenede Boldklubber.

Første dag i den ny klub, - 1. oktober 1990 – samledes man i Standards klubhus, Nyrnberggade 29. Det nye sammensvejsede 1. hold skulle trænes af Erling Rydbirk (selv tidligere Fremad Amager topspiller og med flere fine trænerengagementer bag sig). Første KBU-kamp blev mod Pioneren hjemme på Kløvermarken – tabt 0-2. Man endte dog med at klare frisag – rykkede ikke ned – fra Serie 1.

I 1994 kom endnu en fusion til, da KFB gik sammen med Boldklubben Lejerbo – formelt gik KFB ind i Lejerbo, hvorefter den nye fusion tog navnet KFB, for på det tidspunkt var Lejerbo højere placeret hos KBU end KFB. Nu var man rigtigt stor - 7 herreseniorhold, 1 damehold, 10 ungdomshold – og 2 håndboldhold. KFB bidrog med navnet – Lejerbo med klubdragten, der nu blev ændret fra hvid trøje/grønne bukser til ”Barcelona-dragten” bordeaux/blå–stribet trøje, blå shorts. Fusionen med Lejerbo gav også ny luft til Ungdomsafdelingen – man starter f.eks. for første gang pigefodbold i 1995. Medlemstallet går gennem årene op og ned i ungdom – svinger reelt omkring samlet 100. Nogle år med pigehold – andre måtte drengene klare sig alene.

KFB har undervejs engageret sig i meget andet end fodbold – Grøn Koncert, DSB trafiktælling, Cirkus Nemo, status i Bauhaus, Universitetets Melodi Grand Prix, filmproduktion, DBUs/Red Barnets ”Kom ud af pomfritten” og ikke mindst Roskildefestivalen. I 1999 blev der på Kløvermarken givet tilladelse til, at der kunne opføres mindre væresteder langs de eksisterende røde træbarakker, der har prydet Kløvermarken siden 1952 (dog er 3 af omklædningsbygningerne opført i 1990’erne). Men klubberne skulle selv stå for alt arbejde, ansøgninger om byggetilladelser, godkendelser osv. KFB nedsætter et byggeudvalg med Finn Nørgaard som formand og ellers bestående af formand Per Aggerholm samt Ole og Brita Nygaard. Man satser på en 200 kvadratmeter stor bygning opbygget af store træpavilloner. Det lykkedes at holde udgifterne nede på 900.000 kr. – 50 % kom som kommunetilskud, 100.000 kr. blev lånt hos Københavns Idrætspark (KI), resten egenbetaling. Det hele indviet 29. september 2001. Sylvia havde haft et meget velegnet klublokale i Vermlundsgade 70 incl. en lille sal til boldspil for ungdommen. Her blev man desværre opsagt af naboerne fra karateklubben, der skulle bruge alle lokaler selv. Standard havde i en årrække holdt til i en lager/kontorbygning i Nyrnberggade 29. Faktisk var det her – på. 2. sal, - at KFB startede med at flytte ind. Også Lejerbo havde haft egne lokaler – senest på Praghs Boulevard – hvorfra man flytter til Strandlodsvej 15. Her flytter KFB så ind i starten af 1995, gør lokalerne i stand og indretter mødelokale, og der udvides hurtigt med materielkælder og vaskerum. Det hele fejres med fusionsfest og reception i 1995. En del af lejemålet opsiger man i 1998 – det var svært både at finde frivillige til at passe lokalerne og i det hele taget at få en fornuftig udnyttelsesgrad. Og i starten af 2000 opsiger man så endelig lejemålet – nu bliver man jo ”husejer” på Kløvermarken. Dog er man en kort mellemperiode reelt hus- og hjemløse. Klubhuset på Kløvermarken – lige op til banerne – bruges langt mere og udbygges gradvist.

Med Lejerbos indtræden kom der også damefodbold til KFB – det holdt til og med 1999. Så måtte man se afdelingen forsvinde til Sundby. 2011 genopstår kvindefodbolden i KFB. Herunder en gruppe ”Provinsens piger”, der søger ind i KFB og hurtigt når op i Danmarksserien – eller Kvinde Serie Øst, som den kom til at hedde.

Ud over fodbold byder KFB på andre idrætsgrene. Håndbold og bordtennis var begge på plakaten hos moderklubberne Standard og Sylvia og blev naturligt en del af KFB i de første år. Senere kom Lacrosse og Flag Football til.

Op til Futsal-sæsonen 2017/18 træder FC Badebold ind i KFB.

Der har også været mange gode herrehold i KFB og dette var bestemt et af dem.

På dette website anvendes der cookies, for at gøre din oplevelse så god som mulig, i tilpasningen af indhold, annoncer - og til at vise dig funktioner fra de sociale medier.
Luk