Menu

Kontigent, Indmeldelse & udmeldelse

 

Kløvermarkens FB er altid interesseret i at få nye medlemmer!

Klubben har for seniorspillere både 1. og 2. hold – samt et kvindehold. 
Derudover har klubben en række lukkede 7- og 11-mands hold.

For ungdomsspillere: 
Til de mindste har klubben et U10-U12 hold, hvor legen med bolden er i fokus.

For at blive meldt ind i klubben skal indmeldelsesblanketten udfyldes korrekt og fuldstændigt. Der kræves fødselsdato, gyldig mailadresse og bopælsadresse for at bliver registreret som fodboldspiller i DBU København. For ungdomsspillere skal forældreinformation udfyldes for at man kan blive optaget i klubben.

Indmeldelsesblanket for ungdomsspillere.

Indmeldelsesblanket for alle seniorer.

Blanketten skal efterfølgende afleveres til kasserer Rene Schrøder enten i hendes dueslag i klubhuset eller sendes pr. mail til res2job@gmail.com

Kontingentindbetaling:
Ca. en måned efter indmeldelse vil du modtage et girokort med kontingentopkrævning. Du kan herefter vælge at tilmelde de fremtidige betalinger til PBS via Netbank. Tilmelder du ikke betalingen til PBS vil du også fremover modtage girokort med posten.

Klubbens kontonr. 3148 4082131590

Kontingent opkræves to gange årligt med senest betalingsdato d. 1. februar for forårssæsonen og 1. august for efterårssæsonen.

Lukkede hold skal selv indbetale holdkontingent på ovenstående kontonr.

Priser:
Seniorkontingent: 950 kr. pr. halvsæson

Ungdomskontingent: 500 kr. pr. halvsæson

Under 10 år: 400 kr. pr. halvsæson

Holdkontingent for lukkede hold:

11-mandshold: 10300 kr. pr. halvsæson

7-mandshold: 5500 kr. pr. halvsæson

 

Skylder man i kontingent:

Man kan indbetale på 2 måder:

Bank overførelser på klubbens kontonr. 3148 4082131590

Mobilepay på nummer 23876.

Husk at sende en e-mail til res2job@gmail.com hvor der står hvem som har betalt, dato, betaling metode og beløb. Så vi kan registrere betalingen i det vores system.

 

Udmeldelse:
Udmeldelse skal ske til kasserer Rene Schrøder pr. mail på res2job@gmail.com Det er ikke tilstrækkeligt at give besked til sin træner eller holdleder. Gives der ikke besked om udmeldelse, vil man fortsat modtage kontingentopkrævninger.

Yderligere spørgsmål kan stilles til Rene Schrøder pr. mail på res2job@gmail.com