Menu

Generalforsamling 2015

 

Referat fra generalforsamling i KFB afholdt mandag d. 23.02.2015.

 

Der deltog 18 medlemmer i generalforsamlingen. Formand Finn Nørgaard bød alle velkommen og opfordrede til en konstruktiv debat.

Præsentation af bestyrelsen-

Alle bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig - Tommy Thomsen, Finn Hansson, kasserer Eva Duberg Nielsen, Denis Sørensen og formand Finn Nørgaard.

 

Dagsorden

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Andreas Petersen som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig

Andreas takkede for valget, overtog ledelsen af generalforsamlingen og konstaterede at denne er lovligt indvarslet.

Andreas oplæste dagsorden, som også var udlagt blandt deltagerne, sammen med regnskab og budgetforslag.

Beretning for 2014 .

Andreas gav ordet Finn Nørgaard for formandens beretning.

Her medtages kun et kort resume, men beretningen ses i sin helhed sidst i dette referat.

Sportsligt :

1. Herre og kvinder

2014 har været et flot år for KFB, et år hvor vi gjorde KFB positivt bemærket ikke kun i København , men også langt ude på sjællande og lolland-falster.

Højdepunktet kom fredag d. 13.juni, en helt utrolig dag.

Kvinderne spillede sidste kamp på vestamager og vandt Københavnsserien.og en officiel pokal fra DBU København. Herrene spillede årets kamp og vendte et nederlag mod opryiningskandidaterne Husum til en yderst afgørende sejr og 99% redning. Humøret helt i top. Festen i klubhuset var vellykket , god mad og helt frie tøjler – glæde og gang i huset, god mad, fri bar osv.

I efteråret præsenterede kvinderne KFB på Sjælland i en DBU fællesrække- Elite Øst (danmarksserien) klubbens højeste placering. Debuten mod vordingborg kunne være gået anderledes, men KFB får ikke scoret i sin gode periode- nederlag desværre.Flere gode præstationer- kunne ghave givet sejr-men gjorde det ikke. Finalen om sidstepladsen vundet føryar. Hele vejen en seriøs indstilling i kampene, godt kammeratskab på og ikke mindst udenfor banen, god moral i modgang fin stemning. En pryd for KFB.

Herreholdet med ny træner Kim Aamodt, kort opstart ferier osv. En del nye spillere tilkommet fra Kims tidligere klub ABTårnby. Serie 1 er virkelig stærk i år og der er ingen nemme kampe. Vi var forstærket , men skulle først til at opbygge en holdånd og finde et hieraki og spillerne få en forståelse og accept af egen og de andre rolle på banen. Gode kampe er ikke resulteret i sejre, men uafgjort. KFB er forblevet bundhold.

Seniorudvalget er igang med at styrke sammenholdet imellem de mange unge spillere. Det bliver en stor gevinst for klubben og vil styrke kammeratskab, give flere fælles oplevelser og styrke en kultur, hvor det er fuldt acceptabelt at spille på 2. og 3. holdet. Vi glæder os til endnu flere tiltag fra udvalgets side.

Ungdomsafdelingen:

U 17 Leo Hansen.

Det er en meget positiv fortælling. Leo og 2 sønner og masser af venner, delvis tidligere KFB spillere er kommet tilbage. Spillerne er rigtig gode og de har genfundet glæden sammen i KFB.

U 15 niveau 3 og 5. Andreas P, Peter H. Jensen og Vidar.

Holdet er et eksempel på at det er svært at fastholde spillerne, især når niveauforskellen er stor spillerne imellem. .

U6 og U7, U8 Michael Gildam, Jerry, Mike Thorup, Jakob Søbye og Kasper Hansen.

Fastholdelsen af de mindre drenge og piger, samt en fin tilgang vidner om et godt lederarbejde. Det er en meget menneskelig tilgang KFB og plads til leg, hygge og indlæring i det små.

Ungdomsudvalget arbejder med mange nye tiltag og er ved at forme en ny struktur. Linje i fodboldtræningen, forældre involvering, hvervekampagne, traditioner.

Gl. Mands afdeling:

KFB er blandt københavns bedste gl. Mands afd. og helt på toppen i forhold til vores klubs størrelse. Samarbejdet mellem holdene og spillerne er rigtig positivt og de fælles afslutningsarrangementer styrker sammenholdet.

Flagfootball.

Afdelingen er ledet af nogle meget kompetente personer, som rummer så mange kvaliteter. Trods dette er det en nichesport, hvor det er svært et rekruttere nye spillere, Eva Duberg Nielsen og Tommy Thomsen m.fl. arrangerer kampdage, er dommere, engagerer sig i flagforbundet.

Bordtennis

Bordtennisafdelingen som primært består af vores lidt ældre medlemmer, der spiller hver onsdag vinteren igenem og hygger sig. Spillerne er også aktive i KFB , og vigtige kulturbærere.

Til sidst en stor tak til alle trænere og ledere, hjælpere som får holdene til at fungere.

Hold/kamp/baneudvalg. Også en meget stor tak til Ole og Brita for den store hjælpe i seniorafd. og når nye medlemmer kommer til KFB. Tak for en kompetent indsats ved turneringsplanlægning, indføring af kampe, flytning af kampe, vinterturneringen, overblik over tøj, tøjvask m.m.

Nørgaard kunne med glæde berette, at Ole og Brita Nygaard på DBU Københavns repræsentantskabsmøde, fik tildelt en officiel pris for deres store klubarbejde ”gør en forskel prisen”. Meget fortjent- tillykke.

Aktiviteter.

Vi har en årskalender som viser hvornår der er fælles aktiviteter i KFB.

Nørgaard fremhævede Herrefrokosten er en succes, Brunch og kamp. KFB support forkælede os med dejlig brunch, Passive medlemmers dag med mad og stort kagebord, Takke festen for alle frivillige leder og trænere, samt hjælpere,hvor Ole og Brita Nygaard blev hyldet for deres enestående klubarbejde i Standard og KFB. Og fik klubbens særlige pris.

Hjemmesiden.

Hvor var det rigtigt at vi tog beslutningen om at få nye aktive til at stå for hjemmesiden. Michael Børge Jensen , Rene Schrøder, Nikolaj Høyer, Jens Jacobsen skal nævnes for eres store indsats- også facebook KFB Support.

Klubhuset.

Vi vil forbedre og vedligeholde huset. Årets store investering halvtag, som har givet os en overdækning på 60 m2, som er meget brugbar. Vi takker de faste medlemmer som var med til at forbedre huset.

Køkken og bar drives af frivillige. Rene Schrøder og Allan Mus Sørensen, Walle og Nan, Fido og John Apitz, samt Henrik Rus og Maybrit Jakobsen takkes for en flot indsats.

 

Rengøring Åge Hansson, John Bergmann, Maibritt Frederichsen m.fl.

Økonomi

Vi har opnået et tilfredsstillende resultat i 2014. Vi har indkøbt et administrationssystem for kontingentopkrævning, hvori indgår varsling, automatisk træk på medlemmers bankkonti og registreringer.

Sponsorer.

John Holger Larsen gode ting til vores klub.

Amar sport tøj og rekvisitter, kvinders dragter

F.M.Totalservice trøjesponsor 1. senior. Herrer og damer

KFB Support, Kastrup Fortet, Urban Fitness, Brøndby Master Class.

Tak for et frugtbart samarbejde.

Ansatte på kløvermarken.

Nørgaard takkede bestyrelsen for et godt samarbejde, gode og udviklende drøftelser, stort engagement, stærke lederpræstationer og et flot resultat for KFB.

Der var kun et spørgsmål til beretningen, som gik på omkostningen til det nye kontingentadministrationssystem. Hertil blev bekræftet at den årlige omkostning er 10.000 kr.

Beretningen blev taget til efterretning.

  1. Aflæggelse af regnskab for 2014.

Kasserer Eva Duberg Nielsen gennemgik det udleveret regnskab og fremhævede en del af posterne.

Sportsforeningen- vedr. Indtægter fra kontingenter fortsætter en udvikling med færre kontingent midler- dels da der desværre er færre ungdomsspillere og da mange nye medlemmer ønsker at indmeldes som hold via holdkontingent-aftalen. Det ærgrelige tab på skyldnere udgør et betragteligt beløb- trods en stor indsats for at sikre indbetalinger. Der er en del medlemmer som forlader klubben med ubetalt kontingent rate- hvilket der på mange fronter må arbejdes for at hindre.

Vedr. DBU København er omkostningen større end nødvendigt, da der er bøder for udeblivelser, trækning af hold osv.

Klubhus- Vedligeholdelses bugdet holdt ikke, da vores spildevandspumpe stod af og måtte udskiftes akut- en meromkostning på næsten 40.000 kr.

Spørgsmål til regnskabet var fåtallige, og vedrørte vores TV pakke. Besvaret med at vi bruger de kanaler som er i pakken , herunder specielt 3+. Hansson tilbød dog at undersøge andre muligheder og pakkeløsninger.

Det samlede resultat gav et mindre underskud end forventet.

Balancen viser at KFB stadig har den ønskede egenkapital.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Årets navne i KFB 2014:

Inden næste punkt fik Nørgaard ordet for på bestyrelsens vegne at motivere årets navne i KFB og uddele præmier til de der var til stede.

Michael Børge Jensen hædret som Årets leder i KFB 2014.

Michael Børge Jensen er årets leder i KFB efter en helt ekstraordinær indsats ikke mindst som en væsentlig del af det team, som har fået vores hjemmeside til at sprudle som aldrig før. Michael har herudover været nøgleperson i vores ungdomsudvalg. Michael har gjort et stort arbejde for at forbedre kommunikationen i ungdomsafdelingen og trådte ind som træner for U13 truppen, da Brian Parbst Hansen stoppede. Et stort opsøgende arbejde blandt afdelingens familier kunne dog ikke redde holdet. Herudover er Michael engageret i klubbens virke og aktiv i mange sammenhænge.

Tak for en meget stor indsats.

Årets træner 2014 er Niklas Jønsson 1. herresenior.

Niklas overtog en begrænset trup, præget af megen afgang og tidligere uro. Niklas arbejdede fra starten med de indbyrdes aftaler og holdets placering på banen. I efteråret 2013 var truppen ikke stærk nok til serie 1 og fik kun 6 points. Men stemningen var god ikke mindst grundet Niklas`s positive væsen og kompetente trænerarbejde. Inden forårssæsonen fik vi en tiltrængt forstærkning. Der var en helt anden stemning, med temperament og en vindermentalitet. Det gav snart ledelsesmæssige udfordringer. Vi ved at Niklas har brugt rigtig mange ressourcer på at få de mange egoèr til at fungere sammen. Holdet fik spillet bedre sammen og udgjorde mere og mere et vinderhold. I slutfasen hjalp Henrik Petersen godt til og alt lykkedes. Spillerne og trænere, samt lederne omkring holdet klarede sig i serie 1.

Tillykke til Niklas Jønsson- årets træner 2014.

Årets KFBère 2014 Jens Jakobsen, Rene Schrøder og Nikolaj Høyer.

Alle tre har sammen og hver for sig har vist den rette KFB ånd og udført en afgørende indsats for os alle i klubben.

Alle 3 har stået for etablering , genopretning, mange aktuelle indlæg og udbredelse af KFB aktiviteter på vores hjemmeside , samt via KFB Supports facebook gruppe ( sammen med Michael Børge Jensen). Alle de mange indlæg, baggrundsstof og dialogen er med til at opbygge og udbygge den fælles klubkultur og med til at skabe den positive stemning vi har i KFB.

Jens Jakobsen har herudover været ude og se utallige kampe med 1. herre og kvinder, samt 2. senior og U17. Vi har alle kunnet nyde Jens`s udførlige kampreferater, som er præget af en særdeles stærk klubfølelse, men samtidig giver højt kvalificeret bedømmelser af aktørerne. På facebook har gruppen nu 248 medlemmer, hvilket er meget flot. Jens er også med i vores seniorudvalg. Jens står også bag KFB Support, sammen med sin bror Henrik og svigerinde Maybritt. De forkæler os med smag- og stemningsfulde bruncharrangementer inden 1. holdenes kampe. KFB Support har også skaffet flere af vores sponsorer og arbejder løbende på at tilknytte flere til KFB.

Rene Schrøder har arbejdet med den tekniske etableringen af hjemmesiden og med at få tidligere indlæg omkring historierne, fakta, oplysninger osv. genetableret på siden. Ud over dette har Rene stået som barvagt hver mandag med sin fætter Allan Mus Sørensen. Deres menneskelige væsener og hyggelige omgangsform er med til at skabe en positiv stemning, som er meget værdsat. Rene har desuden stået for regnskabsførelse i baren og en løbende dialog med bestyrelsen herom. Hertil er Rene en af de mest trofaste aktive til vores arbejdsdage.

Nikolaj Høyer er en del af den store fremgang omkring hjemmesiden og står for sin del af opdateringerne. Men Nikolaj er et afgørende bindeled mellem seniorafdelingen og klubledelsen og er med i seniorudvalget. Nikolaj er indbegrebet af en KFBèr og er med til at tegne sin generation af KFB spillere på fornemmeste vis. Nikolaj blev kåret som årets spiller på 1. senior- et valg som var så indlysende og blev bakket stærkt op af alle. Nikolaj er således en nøglespiller i vores seniorafdeling, med overskud til at tage sig af andre og forfølge en god ånd i truppen og ikke mindst udbrede KFB kulturen.

Tillykke til jer alle 3 for en stor indsats for KFB.

  1. Budget for 2015

Kasserer Eva Duberg Nilesen gennemgik det udleveret budgetforslag.

Sportsforeningen. Her blev det fremhævet at kontingentbeløbet er sat ud fra de hold som antages at være i klubben og med hensyn til de holdkontingentaftaler som findes.

Årbogen bliver et jubilæumsskrift, hvor også sponsortilskud vil supplere budgetramme. Til festlighederne på vores jubilæumsdag er afsat 20t, da der vil blive brugerbetaling osv. Klubmodul administration er indført til de førnævnte 10t.

Klubhuset. Der er ikke afsat beløb til særlige vedligeholdelsesarbejder eller forbedringer. Dette grundet prioritering og de sparsomme ressourcer.

Samlet set udviser budgetforslaget et mindre underskud, som accepteres.

Spørgsmålene til budgettet var.

Der blev spurgt til alarm og yderligere tiltag for at hindre indbrud. Svaret var at udviklingen har været gunstig og at der p.t. ikke er behov for yderligere.

Vedr. Dankort og anvendelsesgraden ved betalinger i klubhuset, kunne bestyrelsen svare, at der er en væsentlig del af betalingen som sker via teminalen. Hertil at der pågår iværksætning af Mobilepay som betalingsmulighed.

Et medlem foreslog at priser i baren sættes op for derved at skaffe flere indtægter, da priserne er lave i forhold til andre steder. BST svarede, at priserne i klubhuset vurderes årligt. Der er sket en marginal takstforhøjelse vedr. Panttillæg. Muligheden for yderligere indtægtsforøgelse kan blive aktuel- men seniorafdelingen har presset på for lavere priser.

Nørgaard tilføjede, at det synes nødvendigt for mindre breddeklubber som KFB, at være meget omkostningsbevidste og erkende at vi må påregne færre indtægter til at drive klubben for fremover.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

  1. Indkomne forslag.

Der var ingen forslag at behandle.

  1. Valg til bestyrelsen iht. Klubbens vedtægter.

  2. Formand, Finn Nørgaard, modtog genvalg. Der var ingen andre kandidater, så valget blev konfirmeret af forsamlingen.

  3. Bestyrelsesmedlem, Finn Hansson, modtog genvalg. Ingen andre ønskede at opstille, så genvalget blev bekræftet.

  4. Bestyrelsessuppleanter. Ingen i forsamlingen meldte sig som interesseret. Forsamlingen godkendte at bestyrelsen kan indlemme op til 2 medlemmer, hvis interesserede skulle melde sig.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

Bjarne Nielsen bekræftede at han gerne vil tage en periode mere. Bjarne blev hermed valgt.

  1. Eventuelt.

Ole Nygaard havde flere bemærkninger – der bør betales depositum for at sikre at klubhuset afleveres rengjort og evt. erstatning kan kompenseres ved udlån, rengøringen af klubhuset bør også ske i vintermånederne da der nu er en del aktivitet og vådt føre i denne periode. Desuden blev efterladte cigaretskodder i omklædningsrum kritiseret, samt manglende oprydning samme sted. Bestyrelsen ser på mulighederne og følger op.

Der blev spurgt til La crosse afdelingens nedlukning og overskydende udstyr. BST svarede at afdelingen skylder kontingent, men at udstyr forsøges solgt/tilbageleveret mod kontingentindbetaling.

Nørgaard orienterede om udviklingen i klagesagen omkring den ensidige tildeling af tider på de nye kunstgræsbaner til Sundby Boldklub. Der er rettet henvendelse til kommunen og DBU København, men endnu uden den forventet åbning og forståelse. Alle andre klubber har underskrevet 2 erklæringer som er bilagt vores klager. Borgmester er nu også kontaktet. Gl. Kunst renoveres og forventes klar til næste vintersæson.

Andreas erklærede generalforsamlingen som afsluttet.

Nørgaard takkede dirigenten og forsamlingen for en konstruktiv aften og alle udbragte et leve for KFB.

Ref. Skrevet af Finn Nørgaard. Godkendt af dirigent og bestyrelse.

Som bilag- formandens beretning i sin helhed.

Sportsligt :

1. Herre og kvinder

2014 har været et flot år for KFB, et år hvor vi gjorde KFB positivt bemærket ikke kun i København , men også langt ude på sjællande og lolland-falster.

Højdepunktet kom fredag d. 13.juni, en helt utrolig dag.

Kvinderne spillede sidste kamp på vestamager – for at vinde Københavnsserien. 3-3- mod et stærkt Tårnby FF hold. Efterfølgende glæde og stolthed hos os alle. Officiel pokal fra DBU København , pokal fra klubben – en fælles oplevelse og glæden sammen resten af aftenen og natten.

Herrene spillede årets kamp og vendte et nederlag mod opryiningskandidaterne Husum til en yderst afgørende sejr og 99% redning. Humøret helt i top.

Festen i klubhuset var vellykket , god mad og helt frie tøjler – glæde og gang i huset, god mad, fri bar osv.

Kvinderne kunne se tilbage på en halvsæsson over det forventet- var klar fra første kamp arbejdede koncentreret og fulgte sin gameplan. EN perfekt sæsonstarte gav troen på et godt resultat- fortsatte med sejre ogkun et nederlag til Amager FF. Kvinderne havde vist at de kan begå sig på højt niveau, spille godt sammen og lukke af i forsvaret samtidig med at der scores mål, Et flot resultat- det flotteste i KFB historie og vi var i danmarksserien. Kæmpe tillykke til alle spillere og trænerne Malthe, Jonas og Jeppe, samt leder tommy t- et perfekt forår. Flot omtale på dbuk hjemmeside og flot artikel i amager bladet. Positivt.

Herrene havde kun 6 point efter de første 13 kampe! Holdet havde brug for al medgang og arbejdede for det. Nye stærke spillere kom til før de 13 skæbnesvangre kampe og det gav tro på at vi kunne få mange points. Men tilgangen betød også en stor udfordring for trænere og lerdere idet et nyt hieraki og sammenhold måtte bygges op. Det blev en række kampe med rygen mod muren- og fra første kamp kunne vi på sidelinjen mærke den vindermentalitet og det iltre temperament som nu var kommet ind på holdet. Der var nerve i alle minutter, og gode præstationer, og enkelte ærgrelser blev det til.

Sidste kampdag var dramatisk og usædvanlig- på bane 3 skulle CSC vinde for at sejre i serie 1- hvilket den ambitiøse trup gik hårdt efter. Modstandere fra Fix måtte ikke vinde, set fra KFB synspunkt.

4 m derfra på bane 4 kunne mange supportere se KFB i sæsonfinalen mod Rødovre, som var oppe og kunne vinde rækken. Begge kampe blev jævnbyrdige og først da csc havde bragt sig foran med 2 mål - kunne vi tilskuere tag det roligt. Spillerne på banen kunne høre at CSC var foran og det gav endnu mere medgang og tro på tingenen . De kom foran mod rødovre og holdt føringen kampen ud (en flot afslutning), som blev fejret i klubhuset med spisning og en del øl, massere af ros og pokaloverrækkelse osv. Tillykke til Niklas J , og i slutfasen Henrik P., Balter og Denis.

Kun få var på dette tidspunkt klar over at vi ikke var helt sikre på forbliven, men Afhængig af resultaterne i københavnsserien. Fremad V kunne rykke op i ds ved 2 kampe mod fynsserien hold og det skete heldigvis- dermed kunne kfb blive på næstsidste pladsen hurra.

I efteråret præsenterede kvinderne KFB på Sjælland i en DBU fællesrække- Elite Øst (danmarksserien) klubbens højeste placering. Vi vidste at det ville blive svært, ikke fordi vi savner kvalitet i truppen- men fordi kvinder valgte at komme sent i gang med forberedelserne, og valgter at fortsætte med at træne kun een gang om ugen. Debuten mod vordingborg kunne være gået anderledes, men kan siges at blive afgørende for sæsonen. KFB med i spillet- får ikke scoret i sin gode periode- modstander der scorer på dels gode langskud og omstillinger. Næste kamp en god præstation mod skovlunde med nederlag og så en første omgang modgang mod roskilde-

Flere gode præstationer- kunne ghave givet sejr-men gjorde det ikke. Finalen om sidstepladsen vundet føryar. Hele vejen en seriøs indstilling i kampene, godt kammeratskab på og ikke mindst udenfor banen, god moral i modgang fin stemning. En pryd for KFB.

Herreholdet med ny træner Kim Aamodt, kort opstart ferier osv. En del nye spillere tilkommet fra Kims tidligere klub ABTårnby. Klassespillere som vi forventer meget af . det stod dog klart at denne store tilgang måtte give en vis indspilningsperiode. Serie 1 er virkelig stærk i år og der er ingen nemme kampe. Vi var forstærket , men skulle først til at opbygge en holdånd og finde et hieraki og spillerne få en forståelse og accept af egen og de andre rolle på banen. Vi har oplevet et par skæmmende situationer med dårlig opførsel internt og mange enkelte frustrationer som udløser gult kort. Dette styrker holdmoralen. Gode kampe er ikke resulteret i sejre, men uafgjort. KFB er forblevet bundhold- en erkendelse som er svær for mange spillere, som retteligt mener at de personligt er bedre- men fodbold er et holdspil og man vinder som et hold. Det bliver igen et forår med et vist pres.

2. Holdet i serie 4

Holdet har i efteråret bestået af en god blanding af unge mennesker. En gruppe noprykket spillere, samt nogle mere erfarne spillere med den rette klubfølelse. Resutlaterne svingende grundet mange afbud. , men et stort arbjde af Allan, Bo og Ole og Brita har samlet spillere og der er større samhørighed nu end i flere år og på sigt har vi en tro på at dete hold kan blive en enhed, der kan udvikle sig spillemæssigt og vinde mange kampe.

3. Holdet i serie 4 Brillo/Stolle/Lagstrøm.

Der er ingen tvivl om at truppen rummer mange virkelig gode spillere, som også har en stor sejrsvilje. Holdets udfordring er deres temperament , som let overtændes og fjerner fokus fra spillet og taktikken. Holdet blev nr. 2 og gav en oprykningsplads. Desværre var holdets etik og kultur ikke længere forenelig med KFB kulturen. Trods dialog nåede vi ikke tættere på hinanden- tværtimod- så vores veje måte skilles.

4.holdet Skinkeministeriet.

En gruppe meget positive personer er kommet til KFB. De er en vennekreds fra Humlebækområder, der nu studerer og arbejder i KBH. De spiller nu sammen og deltager i de fælles træninger og i vores klubliv. Et lukket hold som står som et foregangseksempel på at nye medlemmer og grupper, kan integreres i KFB.

7. mands mesterrække (Stolle/Lagstrøm)

7 mands i række niveau 1. Holdet som er tidligere Københavnermestre i 7m senior er rekonstrueret og nu anført af Rasmus Stolle. De blev en flot nr. 2 og har sikret KFB endnu en oprykning, til mesterrækken. En plads, som vores nye hold får glæde af.

7 m niveau 2 ( Hjortdal)

En gruppe venner er samlet i KFB. Jonas er bror til Alma fra kvindeholdet og er nu også træner for dette holdt. Den anden træner Magnus er også med på holdet.

7. m .

Holdet består af en vennekreds med masser energi for spillet. Desværre er de nu stoppet, da man ikke er enige om træningsmængde og mål.

Seniorudvalget er igang med at styrke sammenholdet imellem de mange unge spillere. Det bliver en stor gevinst for klubben og vil styrke kammeratskab, give flere fælles oplevelser og styrke en kultur, hvor det er fuldt acceptabelt at spille på 2. og 3. holdet. Vi glæder os til endnu flere tiltag fra udvalgets side.

Flagfootball.

Afdelingen er ledet af nogle meget kompetente personer, som rummer så mange kvaliteter. Trods dette er det en nichesport, hvor det er svært et rekruttere nye spillere. Eva Duberg Nielsen og Tommy Thomsen deltager aktivt med at arrangere kampdage, være dommere, engagerer sig i flagforbundet.

Desværre har der været naturligt frafald , graviditet og afprøvning af ambitioner.

Spillere fra vores fodboldafdeling har været med på holdet, som spiller i Mix. 1. division og har klaret sig ok. Stævner er afholdt på Kløvermarken med 4 hold og kampe.

Ungdomsafdelingen:

U 17 Leo Hansen.

Det er en meget positiv fortælling. Leo og 2 sønner og masser af venner, delvis tidligere KFB spillere er kommet tilbage, til vores klub. De har et tilhørsforhold og en klubfølelse som har afgjort at de er hos os. Det er vi særdeles glade for.

Spillerne er rigtig gode og de har genfundet glæden ved spillet og træningen- uden det store pres fra mange ganges træning om ugen og fokus på resultater.

Det betyder, dog ikke at ambitionerne er lave, tværtimod giver spillernes indsats bevis for at holdet rummer både kvaliteter og vilje til at skabe resultater. Vi støtter dem meget via opmærksomhed og materialer osv. Vi tror på at tilknytningen til KFB er stærk og kan forblive afgørende- forhåbentlig mange år.

U 15 niveau 3 og 5. Andreas P, Peter H. Jensen og Vidar.

Holdet er et eksempel på at det er svært at fastholde spillerne, især når niveauforskellen er stor spillerne imellem. Trods Lederne har i flere år skabt nogle stabile, lærende og trygge rammer for disse årgange, begynder flere at falde fra, som det ses i andre klubber. Fra omkring 18 spillere er der nu 12 tilbage et hold i 9m. Det er gået fint i turneringen og de der kommer har det godt i KFB, men frafald fortsætter og tilgang er lille.

U12, Brian Parbst Hansen og Michael Børge Jensen..

Et samarbejde med trænere i Sundby blev en overgangsløsning, men blev ikke støttet nok . slet ikke fra Sundby. Brian har fastholdt spillerne og gjort det fremragende, men fik ikke den støtte vi skulle have skaffet- og meldte fra da sønnen og han selv valgt at skifte til en anden klub . Spillerne/familierne forsvandt og ikke engang en ekstraordinær indsats fra Michael B kunne fastholde familierne.

U6 og U7, U8 Michael Galdam, Jerry, Jakob Søby og Kasper Hansen.

Fastholdelsen af de mindre drenge og piger, samt en fin tilgang vidner om et godt lederarbejde. Det er en meget menneskelig tilgang KFB viser de små, hvilket også værdsættes af familierne. Der er tale om leg, hygge og indlæring i det små.

Ungdomsudvalget arbejder med mange nye tiltag og er ved at forme en ny struktur. Linje i fodboldtræningen, forældre involvering, hvervekampagne, traditioner.

Gl. Mands afdeling:

KFB er blandt københavns bedste gl. mands afd. og helt på toppen i forhold til vores klubs størrelse. Samarbejdet mellem holdene og spillerne er rigtig positivt og de fælles afslutningsarrangementer styrker sammenholdet.

Old Boys 7m

Tim,Kristian, Niebe, Benjamin er gået til gl. Mands afdelingen. Trods stort forarbejde og støtte, samt lukrativ holdkontingentniveau kunne spillerne ikke samles om et 11m hold, hvilket ærgrer os meget. I efteråret fortsætter truppen som 7m hold, med de spillere som vil mødes. Godt for KFB..

Superveteran 1

Holdet har spillet i den stærkeste række nogensinde. De 7 bedste hold i KBH ( andre fra niveau ville ikke op i dette selskab) mødtes 3 gange. Efter et dårligt forår blev justeret og det gik rigtigt godt i efteråret. Taget points fra alle hold excl. suveræne Kastrup/Tårnby- nok Danmarks bedste hold.

Masters 1

De gode boldspillere over 50 år er blevet mere udsatte for skader, men også mange afbud præger truppen. Derfor kan stilles et 7m. Holdet viser igen klassen og har vundet rækken og dernæst overbygning og er at betegne som Københavns stærkeste 7 m masters hold. De er KFB`s mest vindende hold og har fået lidt tilgang fra vet og hjemvendte spillere.

Grand old masters 1 med Sundby/KFB.

For disse herrer i 60+ alderen er det en præstation bare at kunne spille fodbold. Et holdsamarbejde med Sundby fungerer til fælles glæde. Holdet spiller imod de bedste hold og har klaret sig godt i år. Der er desværre kun 3-4 KFB spillere med- resten er faldet fra pga. helbredet.

Lacrosse

Lacrosse afdelingen har ikke fungeret i 2014 kun sommerstævnet bragte lidt optimisme, men ingen mulighed for at fortsætte. Manglende kontingentbetaling har nu lukket holdet.

Bordtennis

Bordtennisafdelingen som primært består af lidt ældre medlemmer træner, hver onsdag vinteren igennem og hygger sig socialt. Der er visse regler for indkitning og de fælles frokoster som også er en vigtig del af afdelingens sammenhold. Spillerne er også nogle vigtige aktive i KFB , og kulturbærere.

Til sidst en stor tak til alle trænere og ledere, hjælpere som får holdene til at fungere.

Hold/kamp/baneudvalg.

Også en særlig tak til Ole og Brita for den store hjælpe i seniorafd. Ikke mindst når nye kommer til KFB. Tak for en kompetent indsats ved turneringsplanlægning, indføring af kampe, flytning af kampe, vinterturneringen, overblik over tøj, tøjvask m.m.

Aktiviteter.

Vi har en årskalender som viser hvornår der er fælles aktiviteter i KFB.

Vi har fået opbygget en række faste traditioner, som er med til at give vores kultur styrke og som fungerer fint grundet de folk som står bag- tak for det.

Herrefrokosten er en succes grundet et godt forarbejde af Walle, Nan, Tommy T., Lars Martin.

Brunch og kamp. KFB support forkælede os med dejlig brunch, hyggelige timer og 1. senior kamp med stemning på sidelinjen. Stor ros til familierne Jacobsen.

Passive medlemmers dag blev afholdt i sensommeren, med mad udefra og stort kagebord m.v. Glædeligt var det at mange passive, overvejende modne medlemmer mødte op i klubhuset og havde nogle hyggelige timer.

Takke festen.

Det er vores mulighed for at sige mange tak til alle jer frivillige leder og trænere, samt hjælpere. Det er jer som er kernen i klubbens virke. Hanssons fantastiske quiz. Kittys lækre mad.

Ole og Brita Nygaard blev hyldet for deres enestående klubarbejde i Standard og KFB- tillykke med KFB`s særlige pris.

Hjemmesiden.

En af årets store udfordringer. Vi måtte meget modgang igennem – men hvor var det rigtigt at vi tog beslutningen om at få nye aktive til at stå for hjemmesiden. Først var siden helt lukket ned og alt indhold fjernet- så kom Michael B , Rene Schrøder, Nikolaj Høyer, til en helt blank side. Stille og roligt bygge nyt op- samtidig med sag om domæne.

Hvor er det en flot side- største ros til de gutter, som skriver, tager fotos, lægger på. Også Jens Jakobsen skal nævnes for sin store indsats- her også facebook KFB Support.

Årbog og kontakt til passive.

Vi har igen udsendt årbogen for KFB. Det er blevet den hidtil flotteste, som også ses på vores hjemmeside.

Klubhuset.

Vi vil forbedre og vedligeholde huset. Årets store investering halvtag, som har givet os en overdækning på 60 m2, som er meget brugbar. Facaderne mod terrassen blev beklædt med brædder, som giver et fllot udtryk. Vores hus kræver hvert år en del vedligeholdelse, så vi har en flot og imødekommende ramme for vores samvær. 2 arbejds weekender er det blevet til i 2014. Vi takker de faste medlemmer som var med til at forbedre huset.

Klubhusudvalget samles i marts og snakker om året og tiltag.

Køkken og bar drives af frivillige. I årets løb har der været tilbudt mad 2 gange om ugen, hvilket vi i BST er megt glade for. Madlavning og salg er modtaget godt af såvel familier og gl., mands hold mandag og seniorer torsdage. Derfor hermed en særlig tak til Rene Schrøder og Allan Mus Sørensen, samt Walle og Nan.

Andre vagter er Fido og John Apitz, samt Henrik Rus og maybrit Jakobsen takkes for en flot indsats.

 

Rengøring Åge Hansson, John Bergmann, Maibritt Frederichsen m.fl. kæmpe tak.

Økonomi

Vi har opnået et tilfredsstillende resultat i 2014. Vores store aktivitetsniveau er dog kun muligt via den store frivillige indsats af mange medlemmer og venner.

I bestyrelsen har vi fulgt indtægter og udgifter meget tæt. Vi ser at kontingentindtægterne falder og at der er mange tusinde kr. som afskrives, når skyldnere forlader klubben. Vi er således tvunget til at holde udgifter nede.

Kontingent restancer og for sene indmeldelser, er til stadighed grund til store ærgelser. Her har vi flere gange bedt trænere og leder om hjælpe, da kun en fælles indsats kan sikre klubben de indtægter vi har krav på.

Det er til stor irritation at medlemmer ikke kan finde ud af at betale. Nyt administrationssystem Klubmodul er købt, som påkræver at medlemmer afleverer deres bankkonto nr. Således at der trækkes automatisk, dog varsles trækning- ingen kan

Sponsorer.

John Holger Larsen gode ting til vores klub.

Amar sport tøj og rekvisitter, kvinders dragter

F.M.Totalservice trøjesponsor 1. senior. Herrer og damer

KFB Support.

Kastrup Fortet

Urban Fitness- medlemmer har glæde af rabatter

Ansatte på kløvermarken.

Tak til bestyrelsen.

For et godt samarbejde, gode og udviklende drøftelser, stort engagement, stærke lederpræstationer og et flot resultat for KFB.

Finn Nørgaard.