Menu

Standard 1946

Standard 1946

Standard er i krise som klub. Trods de sociale aktiviteter og det gode kammeratskab, lykkes det ikke at få etableret en stabil ungdomsafdeling og rekruttere arvtagere på fodboldfronten.
Tilslutning til klubarrangementerne falder trods stort forarbejde og stærke traditioner for samvær i klubben.

Standard modtager henvendelser fra såvel Sundby Boldklub og Olympia, med forslag om at komme ind i disse klubber. Lederne er virkelig i vildrede.  
På den vigtigste generalforsamling i klubbens historie skal tages en skelsættende beslutning- skal klubben ind under en anden klub for at overleve???????????
 
Standard og Amager Kammeraterne holder fest sammen. Håndboldherrene fra de to klubber arbejder sammen.

Kurt Hartmann Nielsen vælges som formand.
Bestyrelsen ser en fusion som den eneste mulighed for at overleve som klub, men med hvem????
Det er svært at finde ledere til at drive klubben, hvilket yderligere forstærker den kritiske situation.

Bestyrelserne i Standard og Amager Kammeraterne bliver enige om at slå sig sammen fra sommeren 1946.

Samtidig indgås en gentlemen aggreement- den af klubberne der slutter bedst B-rækken efter anden halvdel får lov til at bestå, mens den anden klubs medlemmer ”skal” melde sig ind i vinderklubben.
    
Standard ligger sidst, men tager sig gevaldig sammen med den tidligere stærke vilje som drivkraft og alle gode kræfter, samt  spillererfaringer vindes kampe. Her roses den gamle kæmpe Hans August Hansen som en central leder på holdet. Standard slutter klart foran Kammeraterne- og består.

Det bliver en svær opgave at forene de to klubkulturer. Standards mere borgerligt orienteret kultur kontra kammeraternes tydelige venstreorienterede.
Mange medlemmer ser heldigvis sammenlægningen som en god mulighed for at gå bedre tider imøde.

I respekt for Amager Kammeraternes kultur og kvaliteter ansøges om navneforandring til
Boldklubben Standard Kammeraterne, som senere godkendes af KBU.

Medlemmerne fra Amager Kammeraterne viser fra starten sit menneskelige og sociale livssyn og engagerer sig stærkt i den nye klub. De gamle Standard medlemmer skal vænne sig til den ligefremme og bramfrie facon, men alle viser stor værdighed og interesse.

Der er usikkerhed/ukendskab mellem spillerne omkring 1. og 2. senior og grupperinger, som har afsæt i de forskellige medlemmers baggrund, mangeårige kammeratskaber og fælles oplevelser og holdtilhør.

I turneringen 1946-47 stilles 3 velfungerende seniorhold, som ikke før har kunne ladet sig gøre. Der er dog spillere, som ikke ønsker at spille med andre, fra den tidligere naboklub, men kun med tidligere klubkammerater.

Bestyrelsen består af ledere fra begge klubber med formand Kurt H. Nielsen som en samlende lederfigur, med fokus på alle medlemmers trivsel. Andre bestyrelsesmedlemer er Ingemann Rasmussen, Ove Madsen, Carl Ottesen, Henry Larsen.I november måneds klubblad betegner formand kurt H. Nielsen sammenslutningen som en succes. Han opfordrer passive medlemmer og gamle trofaste klubmennesker til at komme frem og hjælpe den nye klub fremad.

I vinterpausen ligger 1. holdet midt i A-rækken (serie 2) - 2. og 3. holdet fører deres rækker.
Nederlag og mange afbud er vendt til sejre og stabilitet.
Som træner er ansat Alfred Rasmussen, Skovshoved, som er stærkt opsat på at forbedre spillernes fysik og kondition.

Håndboldafdelingen med 2 herre og 2 damehold ledes igen af Robert ”Slusk” Jensen.

Andespil arrangeres i samarbejde med Hekla og Sylvia- 700 deltagere!
Standards medlemsblad udgives nu i 250 eksemplarer, hvilket vidner om en stor medlemsskare.

Amager Kammeraterne, en beretning fra klubbens virke 1925-1946 kan læses særskilt på hjemmesiden.


Standard 1945                        Standard's historie                         Standard 1947