Menu

Standard 1937

Standard 1937

Der udsendes et opråb til klubkammerater. Her opfordres til at alle møder stabilt til træning og deltager i klubakiviteter. Fodboldspillerne opfordres til at møde til løbetræningen, så lederne kan se hvor mange spillere og dermed hold som kan fastholdes- der anes tilbagegang i bredden.
Standard har i en årrække været tophold i A-rækken og klaret sig storartet, som det ses af oversigten nedenfor. Der har været en stabil stamme, som igennem mange oplevelser, daglig træning og kampe er blevet et stærkt kollektiv.
Samtidig har klubben et stærkt 2. hold, som selv opnår gode resultater. Vi har også et 3. hold.
 


I sommer har Standard igen svømning på programmet. Der svømmes på badeanstalten Sundby Strandbad ledet af eksamineret lærerinde Frk. Storck-Nielsen.

Standard ansøger om tilladelse til og fritagelse fra stempelafgift i forbindelse med salg af 3.000 lodder, hvor al overskud går til foreningens aktiviteter.

 I oktober er der cabaret aften og bal i Handels- og kontoristforeningens smukke lokaler i Nørregade 9.
Bestyrelsesmedlemmer og festudvalg står for arrangementerne i disse år.


I efteråret udsendes meddelelse om at gymnastikundervisningen i vinteren. Der tages hensyn til ældre deltagere og opfordres til at medtage nye interesseret bekendte.


Standard 1936                        Standard's historie                         Standard 1938