Menu

Standard 1936

Standard 1936

En af årets første aktiviteter er pakkefest ( deltagere medbringer en pakke som bydes på auktion. Indkomne penge går derfor til klubbens kasse). Man mødes i Havne cafeens Selskabslokaler.

Der afholdes generalforsamlinger halvårligt, med valg af bestyrelse osv. Det giver gode oftere debatmuligheder i klubben. Men det ses at der er mange udskiftninger i bestyrelsen også på formandsposten.I sæsonen 1936-37 til 1939-40 sker en omstrukturering af dansk fodbold så der nu er en landsdækkende mesterskabsserie, 2. serie og 3. serie.
A-rækken ,hvor Standard klarer sig flot er således Københavns bedste række, med oprykningsmulighed til 3. serie. Der er 16 hold i A-rækken og der spilles enkeltturnering sommer –sommer.
Rækken rummer i disse år store hæderkronede klubber som, HB, Skovshoved, ØB, Union og andre stærke hold som Brønshøj, FB, Hellas, Mariendal, Valby, Victoria m.fl.

Badmintonafdelingen modtager annoncer for de nyopførte haller. Det er tillokkende og de nye tider påvirker også bestyrelsen. Standard søges at leje sig ind i hallerne, men udviklingen går meget stærkt. Badmintonmedlemmerne er på vej væk.
De dygtige badmintonledere melder sig da også ud og sammen med dem en del andre. Lederne Harry Jørgensen, Christian Johansen og Knud Steffensen er med til at stifte BC 37, som endnu spiller i vores naboområde, Strandlodsvej.

Fodboldkampene er særdeles jævnbyrdige i A-rækken og flere gange hentes spillere hjem fra arb./udstationering i provinsen til kamp.

Gymnastikafdelingen lever i bedste velgående med Svend Nielsen og frk. Storck Nielsen som populære og meget kompetente lærere.

Generalforsamlingen viser ledermangel, da de mangeårige ledere nu har overgivet arbejdet til næste generation eller forladt klubben ( badmintonlederne).
Juniorafdelingen bliver efter lange drøftelser nu overtaget af 4 medlemmer som driver afdelingen videre, Robert Mortensen, Erik Madsen, Niels Nielsen og Holger Jørgensen.
Matchkomiteen udtager stadig holdene i seniorafdelingen.

Der skal en ekstraordinær generalforsamling til før der melder sig en ny formand, Povl Hansen.


Standard 1935                        Standard's historie                         Standard 1937