Menu

Standard 1935

Standard 1935

Standard har sidst på året 275 medlemmer, det højest registreret hidtil.

Vinterens aktiviteter afsluttes med stor aftenunderholdning og bal i Weinholds Selskabslokaler på Nørrevold 23. Gudrun Svanens Teaterselskab opfører operetten ”Wienerdrømme”.
Af de flotte trykte program ses at Standard har et samarbejde med de lokale forretninger som annoncører.
Nogle af disse forretningsejere er medlemmer af Standard og støtter klubben.Program fra bal. Læg også mærke til reklamerne fra lokale butikker.

Der er nu optaget en række klubber i K.B.U. som f.eks. Fix, Hvidovre, Nørrebro, Hekla, Skjold, Husum, Funkis, som alle starter i B-rækken. Nogle bliver senere til nutidens divisionsklubber, mens andre opløses efter nogle år.
Standard får god omtale i ”den danske idræts bog” i 1935.I sæsonen 1934-35 opnår holdet en flot 4. plads i A-rækken.
2 Standard spillere Knud Henriksen og Gerhard Schultz bliver fælledfund og udtages af ”Idrætsbladet”s  udvalgte hold. Dette udvalgte hold spiller i juni måned i Idrætsparken imod  Frem. 

Holdfoto 1935.Juniorafdelingen er igen en af Amagers største under ledelse af H. Segall.

I københavnsk fodbold oprettes Old Boys fodbold turnering, samt drengerækker for spillere op til 12 år.

Badmintonafdelingen er fortsat meget ambitiøs og fremsætter krav om egen ledelse og ønsker en hal at spille i. Der indgives forslag til bestyrelsen om at badmintonafdelingen blivet selvstændig og får egen bestyrelse. Det er en udfordring, som der bruges megen energi og forhandlingskraft på.
De driftige badmintonledere presser på og vil have forslag på generalforsamling , med efterfølgende vedtægtsændringer og oprettelse af egne vedtægter for badmintonafdelingen.
Standards bestyrelse kan ikke imødekomme ønskerne og det bliver starten på udskillelesen af badminton i Standard.
Nogen tid senere nedlægger badminton lederne deres mandat, da de ikke føler at have det rette råderum. En midlertidig ledelse af afdelingen etableres med Robert Andersen.

Robert Andersen afgår som formand og H Segall overtager.
Andreas Prüser afgår som bestyrelsesmedlem og en æra slutter hermed. Prüser har udført et enestående lederarbejde i Standard som det ses nedenfor og i teksten før dette.I oktober bringes en artikel i avisen, hvor bestyrelsesmedlem Hr. Svend Nielsen fortæller om aktiviteterne i Standard. Klubben beskrives nærmere og der gives et indgående indtryk af den for datidens forhold store forening.
Standard 1934                        Standard's historie                         Standard 1936