Menu

Standard 1934

Standard 1934

I januar opstartes juniorafdeling påny og ledere er H. Segal og Svend Nielsen. Afdelingen skal vokse sig til 63 juniormedlemmer, som spiller på 1 ynglinge og hele 4 juniorhold.
Medlemmer fra 10 år optages.

Standard har også fremgang på seniorplan, ledet af Kaj Østerbye og har 3 seniorhold.
Medlemstallet er stigende  til 176.

Varme bade og elektrisk lys tilbydes nu i Sundby Idrætspark. I brev fra Københavns Idrætspark meddeles at afgifterne stiger , da driften af de nyligt foretagne installationer.
Hjemmekampe på opvisningsbanen i Sundby idrætspark  er  bekostelig mht.  leje af banen med kontrollører, nemlig 35 kr. pr. Kamp. En ansøgning om nedsættelse af omfang af kontrollører og lejen bliver ikke imødekommet.

Vores spiller Karl Højer får, efter ansøgning klubberne imellem, tilladelse til at fkifte til en mesterrækkeklub, dog med det forbehold at han ikke må spille for en anden A-række klub.

Køge Boldklub tilbyder kompensation på 50 kr. da Standard gæster byen og spiller opvisningskamp.
Der er igen omfattende restancer for kontingentindbetalinger, trods godt arbejde af inkassator.

I gymnastikafdelingen har klubben 3 hold. Herunder dameholdet.
Badminton spilles på Højdevangens skole. Ledere er ildsjælene Christian Johansen, Harry Steffensen og Knud Steffensen, som også har rigtig mange års ledererfaring.
Deres store engagement udfordres af de øvrige medlemmer på generalforsamlingen, idet mange ser det svært at fortsætte afdelingen grundet konkurrence fra naboklubber med egen hal.
Spillerne deltager stadig i opvisning og demonstration af spillet for DBF.


Standard 1933                        Standard's historie                         Standard 1935