Menu

Standard 1929

Standard 1929

Standards førstehold opnår igen en flot 5 plads i A-rækken i sæsonen 28-29 og tildeles et beløb fra K.B.U. på 123 kr.  et godt tilskud til klubbens økonomi.Der søges om leje af de meget attraktive kabiner på Helgoland, men ingen er ledige. Svømning tilbydes derfor ikke, trods en mindre efterspørgsel herom.

Årets revy bliver set af 200 tilskuere, som morede sig fint. At der var ventet flere og et større overskud siger noget om den betydning disse revyer havde.

Som det fremgår ovenfor er fodbolden i København og i øvrigt også i resten af landet i en rivende udvikling og får større og større udbredelse.
I 1929 er de således knap 30 klubber i K.B.U., men herudover stadig en række mindre klubber som spiller private kampe og deltager i stævner.
Overnfor nævnes Standard som nyt A-række hold, mens Sylvia omtales som tidligere A-række hold og Kammeraterne som B-række hold.
Læg selv mærke til klubberne, hvoraf nogle ikke findes mere, mens andre er blevet blandt de største divisionsklubber i Danmark.

Hans August Hansen indvælges i matchkommiteen- en stor personlighed vi kommer til at høre meget mere om.


Standard 1928                        Standard's historie                         Standard 1930