Menu

Standard 1926

Standard 1926

Standard har på denne tid halvårlige generalforsamlinger. Medlemstallet er 196.
Formand er Robert Andersen ( 1926-27, 1933-35). Men flere andre bestyrelsesmedlemmer fratræder.

Fastelavnsfest afholdes i cafè de Paris, med tøndeslagning og selskabeligt samvær.
Standard får i 1926-28 bordtennis på programmet. Der spilles i Cafe de Paris`s selskabsokaler på Amagerbrogade, hvor de særdeles aktive medlemmer Robert Andersen, brdr. Henriksen, lille Nielsen, er bl.a. udøverne. Standard deltager i A.B.U.`s bordtennis turnering og vinder en 2. præmie. Aftenerne blev nu også brugt til at mødes og hygge sig- en gang om måneden var konerne med og spillede Bridge og fik en svingom.Der afholdes en ambitiøs påskefest med gæsteoptræden af revystjernen Oswald Helmuth. Det vidner om at kulturen og festerne har været en særdeles prioriteret del af Standards klubkultur.


Påsketure går dette år til Slagelse og Holbæk.
Standard klarer sig flot i sin første sæson i A-rækken 1925-26 og bliver nr. 5.
Juniorafdelingen ledes atter af Svend Hansen med stor succes.

Standardrevyen opføres med formand Robert Andersen ved flygelet og Lund Henriksen som ankermand.
Der er nu folk som tager sig af Iscenesættelse, kostumer og dekorationer.

Vores mangeårige kasserer og ind imellem revisor L.K.Nielsen aftræder og det siges at være et mærkbart tab.
Gymnastikholdene ledes af lærer Plovsing til alles tilfredshed.Standard 1925                        Standard's historie                         Standard 1927