Menu

Standard 1915

Standard 1915

Standard inviterer i januar medlemmer til soire og bal. Jac. Brochorst engageringsbureau Holmbladsgade 3 arrangerer til Sønderbro teater med skuespiller Sofus Erhardt, kgl. Operasangerinde og Robert Storm Pedersen ( Storm P.)med humoristiske improvisationer til aftenens underholdning. Et stort og kostbart arrangement. Det kunne man den gang – der var fuldt hus i teatret og overskud på aftenen.

Storm P. var inviteret med til det efterfølgende bal og kvitterede med en humoristisk tegning visende sine velkendt figurer og fodboldspillet i Standard. 17.01.1915.


 
Der er bevaret en medlemsfortegnelse med navne på 109 medlemmer, såvel damer og herrer.

Fra boldklubben ”No Name” gives tilbud om at leje deres fodboldbane for 125 kr. pr. måned, hvilket er et meget stort beløb dengang. Standards bestyrelse takker nej, der er ikke penge til det. Årets omsætning er under 1.000 kr.
Klubben fortsætter på banen ved vandtårnet. Her skal spillerene selv bære målene frem og samle stolper og tværstangsom fastholdes  ved brug af jernspyd og hammer. Flagstang og klubbens flag opstilles ligeledes inden spillet påbegyndes.

Skovtur til Dyrehaven arrangeres i anledning af Standards 2 års fødselsdag. På foto fra turen ses mange af klubbens kernemedlemmer med partner.


Sundby Strømbad ( ud for Holmbladsgade) tilbyder Standards bestyrelse, at medlemmer kan få sæsonkort til 5 kr. og et enkelt bad for 10 øre. Bestyrelsen tager ikke imod tilbud om sæsonkort men ordning med betaling af 10 øre mod forevisning af medlemskort kommer i stand. Undervisninger fortsætter på Amager Helgoland som hidtil.Fodboldholdet deltager i Dragørs stævne i august, hvorfra der er artikel i Amager Bladet 22.08.1915. Deltagere var Dragør, B 1908, Olympia, Veto, Taastrup og Standard.

Kampe arrangeres imod:  F.B., Dragør, Boldklubben Stjernen, Fremad,  B 1908,
Det er en matchkomite, på 3-5 medlemmer som udtager holdet.

Formand Knud Nyberg afgår. Ny formand bliver Chr. Johansen, med Andreas Prüser som næstformand og Svend Hansen , Knud Nyberg som medlemmer.
Økonomisk har klubben en stor gæld til den tidligere formand og gymnastiklederen, samt trykkeri. Der skal virkelig spares på medlemsblad, præmier, reduktion i løn til leder.
Svømning udgår midlertidig grundet manglende tilmeldinger og få midler.
Fremtrædende medlemmer opfordrer til afholdelse af generalforsamling med valg til bestyrelse på dagsordenen, men der er fare for at foreningen må opløses grundet uholdbar økonomi.

Et klubarrangement med opvisning, lotteri og bal giver et pænt overskud og kan hjælpe med indfrielse af gæld. Julelotteri giver også overskud.
En festkomite vælges for at sikre fremtidige arrangementer og muligheden for indtægt den vej.

Amager Boldspils Union forespørger om Standard vil være medlem.


Standard 1914                        Standard's historie                         Standard 1916