Menu

Generalforsamling 2020 (indkaldelse)

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kløvermarkens Forenede Boldklubber

I henhold til klubbens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, som vil blive afholdt i vores klubhus på Kløvermarksvej 56

Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 18:00

Klubben giver aftensmad i forbindelse med generalforsamlingen

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens mundtlige beretning for 2019
  3. Aflæggelse af regnskab for 2019
  4. Budget for 2020
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen ift. klubbens vedtægter

        På valg er:

        a. Kasserer Rene Schrøder – ikke villig til genvalg.

        b. Bestyrelsesmedlem for 2 år Michael Jensen – villig til genvalg

        c. Bestyrelsesmedlem for 2 år Eva Duberg Nielsen – villig til genvalg

     7. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

     8. Evt.

Vi gør opmærksom på at medlemmer og værger til medlemmer i kontingentrestance ikke er stemmeberettiget på generalforsamlingen (iht. Vedtægternes §9).

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest: 5. marts 2020.

Med venlig hilsen Bestyrelsen i KFB